Forex

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Forex

Rynek walutowy – FOREX (FOReign Exchange market) jest dla inwestora indywidualnego nowym, wymagającym olbrzymiej wiedzy segmentem międzynarodowego rynku finansowego. Został dla masowego inwestora indywidualnego udostępniony dopiero w wyniku rozwoju informatyki. Wcześniej obejmował on w większości przypadków transakcje wymiany walut pomiędzy bankami. Były to systemy kojarzenia ofert stworzone przez firmy Reuters i EBS. Minimalną kwotą, na której przeprowadzano operacje to jeden milion jednostek waluty bazowej zwanych partią lub potocznie „lotem”. Jest to spowodowane tym, że kursy walut podlegają minimalnym zmianom mierzonym w punktach (pipsach), które stanowią 0,0001 jednostki bazowej. Wraz z rozwojem internetu największe banki stworzyły własne platformy, które umożliwiają natychmiastowe wykonywanie operacji. Są to transakcje typu spot. To one sprawiają, że rynek walutowy jest bardzo płynny. Średnie dzienne obroty przekraczają 3 miliardy dolarów tj. około 15 razy tyle ile wynoszą łączne obroty na wszystkich giełdach. Obecnie oba systemy działają równolegle. Na rynku walutowym wyróżnia się więc dwa rodzaje transakcji: natychmiastowe (spot) i terminowe (forward). Aby inwestor indywidualny mógł dokonywać transakcji zmniejszono na platformach elektronicznych wielkość jednego „lotu” do około 100 OOO punktów bazowych oraz zastosowano dźwignię wynoszącą od 50:1 do 200:1. Dzięki temu niewielki depozyt w wysokości 1000 zł przy lewarowaniu 100:1 umożliwia graczowi kontrolowanie pozycji wartości jednego „lotu”. Większość obrotów na rynku walut to obroty spekulacyjne, w tym około 75% stanowią transakcje na głównych parach walut. Na rynku walutowym transakcje odbywają się nieprzerwanie od otwarcia centrum finansowego w Nowej Zelandii w poniedziałek rano do zamknięcia rynku w piątek w Ameryce Północnej. Ze względu na różnice czasowe czas rozpoczęcia i zakończenia notowań jest różny. Dla Europy zaczyna się późnym niedzielnym wieczorem i kończy w piątkowy późny wieczór. Nie oznacza to, że przez cały ten okres mamy jednakową płynność. Często czas ogłaszania różnych gospodarczych danych podawany jest za pomocą symboli. ET – (Eastern Time Zone) jest oznaczeniem strefy czasowej wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Jest on opóźniony o 4 (cztery) godz. w okresie letnim i 5 (pięć) godz. w okresie zimowym w stosunku do czasu Greenwich (GMT). Strefa centralna Europy (CET) jest z kolei przyśpieszona o 1 (jedną) godz w okresie zimowym i o 2 (dwie) godz. w okresie letnim.

Rynek walutowy jest często niezrozumiany przez początkujących inwestorów, ponieważ dokonuje się na nim dwóch transakcji równocześnie na określonej parze walutowej – kupujemy jedną walutę i sprzedajemy drugą lub odwrotnie. Dla ułatwienia waluty pogrupowano w pary walutowe. Wyróżnia się główne( podstawowe) pary walutowe, w których ze względu na dominującą rolę dolara w świecie, podstawową walutą jest dolar amerykański. Dominacja dolara amerykańskiego wynika z kilku przesłanek. Dolar amerykański jest w większości krajów walutą rezerwową oraz jest o czym musisz pamiętać powszechnie używanym środkiem płatniczym (ceny towarów na rynku kontraktów terminowych podawane są w dolarach amerykańskich). Rynki finansowe w Stanach zjednoczonych są najbardziej płynnymi rynkami na świecie. Największy wpływ na światowe rynki finansowe ze względu na swoją potęgę ma gospodarka Stanów Zjednoczonych. Oprócz podstawowych par walut na rynku występują pary krzyżowe tz. crossy, bez udziału dolara amerykańskiego. Każda waluta ma określony kod nadany jej przez międzynarodową organizację standaryzacji (ISO). Dla niektórych par walutowych gracze rynkowi używają żargonu. Ich znajomość jest niezwykle ważna, ponieważ może zaważyć na Twojej transakcji. Na pierwszym miejscu w parze walut znajduje się waluta bazowa, na drugim waluta kwotowana. Gra na rynku walutowym polega na spekulacji, tz porównywania siły lub słabości waluty bazowej do waluty kwotowanej. Jeżeli na podstawie analizy fundamentalnej lub analizy technicznej oczekujesz umocnienia się waluty bazowej do waluty kwotowanej zajmujesz pozycję długą (dokonujesz zakupu waluty bazowej) i odwrotnie, gdy oczekujesz jej osłabienia zajmujesz pozycję krótką (sprzedajesz). Tym zasadniczo różni się rynek walutowy od innych rynków. Na innych rynkach sprzedaż jest jest w pewnym stopniu ograniczona, natomiast na rynku walut występuje tak samo często jak kupno.

Dla inwestora, dla którego podstawowym rynkiem inwestycyjnym jest rynek akcji, waluty, a szczególnie wartość dolara ma ogromne znaczenie prognostyczne w ocenie makroekonomicznej. Jak wspomnieliśmy, największy wpływ na światowe rynki finansowe ze względu na swoją potęgę ma gospodarka Stanów Zjednoczonych. Wzrost wartości dolara jest korzystny dla akcji, gdyż powoduje spadek cen towarów na rynkach światowych oraz spadek stóp procentowych w USA. Spadek wartości dolara pobudza inflację, wzrost stóp procentowych, a w konsekwencji spadek cen akcji. Na rynku polskim bardzo ważną funkcję odgrywa euro, ze względu na olbrzymie powiązanie gospodarki polskiej z gospodarką „eurolandu” a szczególnie z gospodarką niemiecką. Wzrost wartości złotówki w stosunku do euro powoduje obniżenie kosztów importu, a więc powiększenie zysków spółek – importerów, natomiast osłabienie się złotówki wzrost zysków spółek eksporterów (w praktyce jest to bardziej skomplikowany problem, ale generalnie oddaje obraz rynku). Najlepszym przykładem są spółki surowcowe np. KGHM, której zyski uzależnione są nie tylko od ceny miedzi na rynkach światowych wyrażone w dolarach, ale także od wartości dolara w stosunku do złotówki. Zyski KGHM rosną nie tylko w przypadku wzrostu cen miedzi, ale także w przypadku osłabienia się złotówki.

Zobacz także interesujące frazy:

 • forex waluty;

 • giełda forex;

 • forex polska;

 • waluty online forex;

 • platformy forex;

 • kursy walut forex;

 • forex podstawy;

 • forum forex;

 • rynek forex;

 • forex kursy walut;

 • waluty forex;

 • forex notowania;

 • forex jak grać;

 • notowania forex;

 • szkolenia forex;

 • forex waluty online;

 • forex platforma;

 • brokerzy forex;

 • szkoła forex;

 • najlepsza platforma forex;

 • forex biz;

 • systemy forex;

 • kurs forex;;

 • forex notowania online;

 • forex dla początkujących;

 • notowania walut forex;

 • analiza techniczna forex;

 • szkolenie forex;

 • analizy forex;

 • forex szkolenia;

 • forex brokerzy;

 • forex money;

 • rynek walutowy forex;

 • kurs euro forex;

 • forex analizy;

 • money forex;

 • kurs dolara forex;

 • forex dla bystrzaków;

 • forex szkolenie;

 • waluty forex online;

 • notowania forex online;

 • platformy transakcyjne forex;

 • podstawy forex;

 • forex xtb;

 • analiza forex;

 • darmowe sygnały forex;

 • forex analiza;

 • forex książki;

 • waluta forex.